Ett fel har inträffat: java.lang.IllegalArgumentException: fromIndex(90) > toIndex(0)